ГАЛЕРИЈА

Учесниците во работилниците работеа напорано и креативно за нивните идеи да ги преточат во реалност. Погледнете ја атмосферата на работа, дружење и забава! 

UPSHIFT 2020

UPSHIFT 2019